Azul summer ENG

คุณสมบัติสินค้า:

ภาคแยกจากเกมชื่อดัง Azul ครั้งนี้ นักจัดกระเบื้องในพระราชวังได้กลับมาที่โปรตุเกสอีกครั้งเพื่อสานต่องานที่ไม่เคยได้ลงมือทำ ซึ่งก็คือการสร้าง "พลับพลาฤดูร้อน"

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

ภาคแยกจากเกมชื่อดัง Azul ครั้งนี้ นักจัดกระเบื้องในพระราชวังได้กลับมาที่โปรตุเกสอีกครั้งเพื่อสานต่องานที่ไม่เคยได้ลงมือทำ ซึ่งก็คือการสร้าง "พลับพลาฤดูร้อน"