Brass Birmingham TH

คุณสมบัติสินค้า:

เกมจำลองธุรกิจที่ออกแบบโดย Martin Wallace เกมเล่าเรื่องราวการแข่งขันของนักลงทุนในตะวันตกของอังกฤษ ระหว่างปี 1770 – 1870 ในเกมผู้เล่นจะต้องพยายามขยายอาณาจักรโดยการสร้างคลองและรางรถไฟ พัฒนาเมืองให้เจริญรุ่งเรืองโดยสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น โรงปั่นฝ้าย เหมืองถ่านหิน โรงถลุงเหล็ก และโรงงานเครื่องปั้นดินเผา

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

เกมจำลองธุรกิจที่ออกแบบโดย Martin Wallace เกมเล่าเรื่องราวการแข่งขันของนักลงทุนในตะวันตกของอังกฤษ ระหว่างปี 1770 – 1870 ในเกมผู้เล่นจะต้องพยายามขยายอาณาจักรโดยการสร้างคลองและรางรถไฟ พัฒนาเมืองให้เจริญรุ่งเรืองโดยสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น โรงปั่นฝ้าย เหมืองถ่านหิน โรงถลุงเหล็ก และโรงงานเครื่องปั้นดินเผา