Brass Lancashire

คุณสมบัติสินค้า:

ในช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษ เราจะได้รับบทเป็นผู้ประกอบการมาแข่งขันทำกำไรด้วยวิธีการต่างๆ ภายใต้ห่วงโซ่อุปทานของผู้เล่นด้วยกันเอง

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

ในช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษ เราจะได้รับบทเป็นผู้ประกอบการมาแข่งขันทำกำไรด้วยวิธีการต่างๆ ภายใต้ห่วงโซ่อุปทานของผู้เล่นด้วยกันเอง