CS Files TH

คุณสมบัติสินค้า:

เกิดคดีฆาตกรรมขึ้น เราต้องสืบหาตัวคนร้ายจากหลักฐานและอาวุธที่ทิ้งไว้ให้ได้ โดยมีนักนิติวิทยาศาตร์คอยใบ้คำตอบอยู่ และยังมีผู้สมรู้ร่วมคิดที่เข้ามาเพื่อปั่นสถานการณ์ให้ซับซ้อนยิ่งขึ้น

Share

เกิดคดีฆาตกรรมขึ้น เราต้องสืบหาตัวคนร้ายจากหลักฐานและอาวุธที่ทิ้งไว้ให้ได้ โดยมีนักนิติวิทยาศาตร์คอยใบ้คำตอบอยู่ และยังมีผู้สมรู้ร่วมคิดที่เข้ามาเพื่อปั่นสถานการณ์ให้ซับซ้อนยิ่งขึ้น