Cairn

คุณสมบัติสินค้า:

ถึงเวลาสู้แล้ว ! ครั้งนี้เราจะได้รับบทเป็นชาแมนประจำเผ่า ซึ่งจะมีทั้งเผ่าพงไพรและเผ่าวารี ทั้งสองเผ่าจะสู้กันผ่านการสร้างอนุสรณ์หินเยอะเพื่อเพิ่มพลังให้กับเผ่าตัวเอง แต่อย่าลืมล่ะ ! อนุสรณ์ที่เราสร้างไว้ อีกเผ่าก็สามารถใช้ได้ เพราะฉะนั้น ต้องวางแผนให้ดี

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

ถึงเวลาสู้แล้ว ! ครั้งนี้เราจะได้รับบทเป็นชาแมนประจำเผ่า ซึ่งจะมีทั้งเผ่าพงไพรและเผ่าวารี ทั้งสองเผ่าจะสู้กันผ่านการสร้างอนุสรณ์หินเยอะเพื่อเพิ่มพลังให้กับเผ่าตัวเอง แต่อย่าลืมล่ะ ! อนุสรณ์ที่เราสร้างไว้ อีกเผ่าก็สามารถใช้ได้ เพราะฉะนั้น ต้องวางแผนให้ดี