Caylus 1303

คุณสมบัติสินค้า:

เกม Worker placement เกมแรกของโลก เกมแห่งการสร้างเมือง เราจะต้องหาทรัพยากรต่างๆ เพื่อมาสร้างเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก่อนใคร

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

เกม Worker placement เกมแรกของโลก เกมแห่งการสร้างเมือง เราจะต้องหาทรัพยากรต่างๆ เพื่อมาสร้างเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก่อนใคร