Century Golem estern mountains

คุณสมบัติสินค้า:

ภาคต่อของเกมค้าคริสตัล Century: Golem ครั้งนี้พ่อค้าคริสตัลจะต้องเดินทางไปยังภูเขาและหุบเขาต่างๆ ในคาราวานเนียเพื่อสร้างเครือข่ายการค้าคริสตัลขึ้นมา รูปแบบเกมจะคล้ายกับ Century: Eastern Wonders แต่มาพร้อมกับธีมและอาร์ตเวิร์กใหม่ สามารถใช้ร่วมกับเวอร์ชัน Golem ได้เพื่อเล่นเกมอีกรูปแบบที่เรียกว่า "The Call for Adventure"

Share

ภาคต่อของเกมค้าคริสตัล Century: Golem ครั้งนี้พ่อค้าคริสตัลจะต้องเดินทางไปยังภูเขาและหุบเขาต่างๆ ในคาราวานเนียเพื่อสร้างเครือข่ายการค้าคริสตัลขึ้นมา รูปแบบเกมจะคล้ายกับ Century: Eastern Wonders แต่มาพร้อมกับธีมและอาร์ตเวิร์กใหม่ สามารถใช้ร่วมกับเวอร์ชัน Golem ได้เพื่อเล่นเกมอีกรูปแบบที่เรียกว่า "The Call for Adventure"