Ceylon

คุณสมบัติสินค้า:

จะทำอย่างไรเมื่อมีเชื้อราทำลายแหล่งเพาะปลูกกาแฟจนเกือบหมดเกาะ ? มาพัฒนาอุตสาหกรรมชาซีลอนผ่านการสร้างไร่ชาซีลอน โรงงาน ส่งออกและพัฒนาเทคโนโลยีในโรงงานเพื่อเอาชนะคู่แข่งกันเถอะ

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

จะทำอย่างไรเมื่อมีเชื้อราทำลายแหล่งเพาะปลูกกาแฟจนเกือบหมดเกาะ ? มาพัฒนาอุตสาหกรรมชาซีลอนผ่านการสร้างไร่ชาซีลอน โรงงาน ส่งออกและพัฒนาเทคโนโลยีในโรงงานเพื่อเอาชนะคู่แข่งกันเถอะ