Cubird TH

คุณสมบัติสินค้า:

ทุกๆ วัน นกมากมายจะหยุดพักที่รั้ว ณ ชนบทแห่งหนึ่ง แต่ว่าพอพวกมันจะบินกลับ นกชนิดต่างๆ กลับผสมกันจนหาฝูงตัวเองเพื่อบินกลับบ้านไม่เจอน่ะสิ ! มาช่วยพานกเหล่านี้กลับบ้านกันเถอะ

Share

ทุกๆ วัน นกมากมายจะหยุดพักที่รั้ว ณ ชนบทแห่งหนึ่ง แต่ว่าพอพวกมันจะบินกลับ นกชนิดต่างๆ กลับผสมกันจนหาฝูงตัวเองเพื่อบินกลับบ้านไม่เจอน่ะสิ ! มาช่วยพานกเหล่านี้กลับบ้านกันเถอะ