Dragons Pet

คุณสมบัติสินค้า:

การขยายเผ่าพันธุ์มังกรเป็นหน้าที่ของเรา เราจะต้องมาแข่งกันช่วยกันขยายเผาพันธุ์มังกร ใครขายพันธุมังกรได้แต้มเยอะที่สุดคนนั้นชนะ

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

การขยายเผ่าพันธุ์มังกรเป็นหน้าที่ของเรา เราจะต้องมาแข่งกันช่วยกันขยายเผาพันธุ์มังกร ใครขายพันธุมังกรได้แต้มเยอะที่สุดคนนั้นชนะ