Gentes Deluxe

คุณสมบัติสินค้า:

เกม Civilization สร้างเมิองและอารายธรรม Gentes เป็นชื่อเรียกของกลุ่มคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคนั้น ไม่ว่าจะเป็น เชิ้อชาติ เผ่าพันธ์ เป็นต้น ตัวเกมจะแบ่งช่วงเวลาเป็น 3 ยุค ยุคละ 2 รอบ ทั้งหมดเป็น 6 รอบ เราต้องแข่งกันสร้างเมืองให้ได้ดีที่สุด ใครสร้างเมืองได้ยอดเยี่ยมกว่ากันก็ชนะไป

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

เกม Civilization สร้างเมิองและอารายธรรม Gentes เป็นชื่อเรียกของกลุ่มคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคนั้น ไม่ว่าจะเป็น เชิ้อชาติ เผ่าพันธ์ เป็นต้น ตัวเกมจะแบ่งช่วงเวลาเป็น 3 ยุค ยุคละ 2 รอบ ทั้งหมดเป็น 6 รอบ เราต้องแข่งกันสร้างเมืองให้ได้ดีที่สุด ใครสร้างเมืองได้ยอดเยี่ยมกว่ากันก็ชนะไป