Lift it

คุณสมบัติสินค้า:

เกมแข่งขันกันสร้างประติมากรรมตามเป้าหมายที่ได้รับเพื่อแข่งกันทำแต้มภายในเวลาที่กำหนด แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะเราจะต้อง "ใช้หัว" ในการสร้างประติมากรรมนี้ให้ได้!

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

เกมแข่งขันกันสร้างประติมากรรมตามเป้าหมายที่ได้รับเพื่อแข่งกันทำแต้มภายในเวลาที่กำหนด แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะเราจะต้อง "ใช้หัว" ในการสร้างประติมากรรมนี้ให้ได้!