Newton TH

คุณสมบัติสินค้า:

Newton ตามรอยนิวตัน เป็นเกมสไตล์ยูโรที่ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นทีมนักวิทยาศาสตร์ในยุคศตวรรษที่ 18 ซึ่งต้องแข่งขันกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ เพื่อสร้างผลงานและชื่อเสียงเพื่อจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์แห่งยุค ซึ่งผู้เล่นจะต้องออกเดินทาง ทำงาน เผยแพร่ความรู้ หรือแม้กระทั่งเขียนหนังสือ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

Newton ตามรอยนิวตัน เป็นเกมสไตล์ยูโรที่ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นทีมนักวิทยาศาสตร์ในยุคศตวรรษที่ 18 ซึ่งต้องแข่งขันกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆ เพื่อสร้างผลงานและชื่อเสียงเพื่อจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์แห่งยุค ซึ่งผู้เล่นจะต้องออกเดินทาง ทำงาน เผยแพร่ความรู้ หรือแม้กระทั่งเขียนหนังสือ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง