Pandemic : rising tide

คุณสมบัติสินค้า:

เกมภาคแยกจากซีรี่ย์ Pandemic เมื่อเราต้องรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วม เราต้องช่วยกันร้างเขื่อน และที่สูบน้ำให้ได้ เพื่อรับมือกับภัยพิบัตินี้ให้ดีก่อนที่จะสายเกินแก้

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

เกมภาคแยกจากซีรี่ย์ Pandemic เมื่อเราต้องรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วม เราต้องช่วยกันร้างเขื่อน และที่สูบน้ำให้ได้ เพื่อรับมือกับภัยพิบัตินี้ให้ดีก่อนที่จะสายเกินแก้