Power Grid Deluxe

คุณสมบัติสินค้า:

เกมโรงไฟฟ้าในเวอร์ชัน Deluxe ที่เพิ่มความท้าทายของเหล่าเจ้าหน้าที่บริหารโรงไฟ้า เพื่อเป็นหนึ่งในสุดยอดผู้บริหารโรงไฟฟ้าที่ดีที่สุดให้ได้

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

เกมโรงไฟฟ้าในเวอร์ชัน Deluxe ที่เพิ่มความท้าทายของเหล่าเจ้าหน้าที่บริหารโรงไฟ้า เพื่อเป็นหนึ่งในสุดยอดผู้บริหารโรงไฟฟ้าที่ดีที่สุดให้ได้