Pret-a-Porter

คุณสมบัติสินค้า:

เกมที่เราจะมาเปิดร้านขายชุดแฟชั่น ต้องวางแผนจัดการงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคนงาน เปิดสาขาต่างๆ บัญชี และอื่นๆ โดยต้องทำให้ลูกค้าซื้อของร้านเราให้ได้มากกว่าร้านของคนอื่น

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

เกมที่เราจะมาเปิดร้านขายชุดแฟชั่น ต้องวางแผนจัดการงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคนงาน เปิดสาขาต่างๆ บัญชี และอื่นๆ โดยต้องทำให้ลูกค้าซื้อของร้านเราให้ได้มากกว่าร้านของคนอื่น