Raise your goblets

คุณสมบัติสินค้า:

เหล่าขุนนางในงานเลี้ยงจิบไวน์ ซึ่งมีเป้าหมายคือ แอบใส่ยาพิษสังหารขุนนางคนอื่น เพื่อขึ้นเป็นพระราชา งานนี้ต้องแอบหยอดทั้งยาพิษและยาถอนพิษในแก้วต่างๆ เติมไวน์ลงไปหน่อยเพื่อไม่ให้ผิดสังเกต แล้วสลับแก้วที่มียาพิษให้คนอื่น พร้อมแล้วเรามายกแก้วดื่มไวน์กัน ใครจะอยู่ ใครจะไป ขึ้นกับแก้วไวน์สุดหรูนี้

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

เหล่าขุนนางในงานเลี้ยงจิบไวน์ ซึ่งมีเป้าหมายคือ แอบใส่ยาพิษสังหารขุนนางคนอื่น เพื่อขึ้นเป็นพระราชา งานนี้ต้องแอบหยอดทั้งยาพิษและยาถอนพิษในแก้วต่างๆ เติมไวน์ลงไปหน่อยเพื่อไม่ให้ผิดสังเกต แล้วสลับแก้วที่มียาพิษให้คนอื่น พร้อมแล้วเรามายกแก้วดื่มไวน์กัน ใครจะอยู่ ใครจะไป ขึ้นกับแก้วไวน์สุดหรูนี้