Stick stack

คุณสมบัติสินค้า:

เกมที่ให้ผู้เล่นพลัดกันวางแท่งพลาสติกลงบนแท่นตรงกลางโดยให้สีของแท่งนั้นตรงกับจุดที่วางซึ่งยิ่งวางเยอะแท่นก็จะยิ่งไม่สมดุล ใครทำตกก่อนต้องเอาแท่งไปเก็บไว้เป็นแต้มลบให้หมดเลย

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

เกมที่ให้ผู้เล่นพลัดกันวางแท่งพลาสติกลงบนแท่นตรงกลางโดยให้สีของแท่งนั้นตรงกับจุดที่วางซึ่งยิ่งวางเยอะแท่นก็จะยิ่งไม่สมดุล ใครทำตกก่อนต้องเอาแท่งไปเก็บไว้เป็นแต้มลบให้หมดเลย