Super Vampire

คุณสมบัติสินค้า:

เกมแวมไพร์ เกลียดกระเทียม เกมนี้เราจะเป็นแวมไพร์วัยรุ่นที่เหม็นกลิ่นกระเทียม เราจะไปเก็บกระเทียมแข่งกัน จบเกมใครเก็บกระเทียมได้เยอะชนะ แต่ต้องเก็บก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะ

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

เกมแวมไพร์ เกลียดกระเทียม เกมนี้เราจะเป็นแวมไพร์วัยรุ่นที่เหม็นกลิ่นกระเทียม เราจะไปเก็บกระเทียมแข่งกัน จบเกมใครเก็บกระเทียมได้เยอะชนะ แต่ต้องเก็บก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะ