Tada! Ta-da!

คุณสมบัติสินค้า:

ในงานแสดงเวทมนตร์ประจำปี เหล่าพ่อมดแม่มดต้องมาแข่งขันกันแสดงโชว์และร่ายเวทมนตร์ด้วยหน้าเต๋า งานนี้นอกจากจะต้องใช้ความรวดเร็วและแม่นยำแล้ว ยังต้องคอยหลบหลีกคาถาที่ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นใช้โจมตีอีกด้วย ปาร์ตี้เกมสุดสร้างสรรค์ที่ช่วยให้ค่ำคืนแห่งเวทมนต์มีแต่ความสนุก

Share

ในงานแสดงเวทมนตร์ประจำปี เหล่าพ่อมดแม่มดต้องมาแข่งขันกันแสดงโชว์และร่ายเวทมนตร์ด้วยหน้าเต๋า งานนี้นอกจากจะต้องใช้ความรวดเร็วและแม่นยำแล้ว ยังต้องคอยหลบหลีกคาถาที่ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นใช้โจมตีอีกด้วย ปาร์ตี้เกมสุดสร้างสรรค์ที่ช่วยให้ค่ำคืนแห่งเวทมนต์มีแต่ความสนุก