Terraforming Mars : The colonies

คุณสมบัติสินค้า:

ขยายการดำเนินงานไปยังทุกมุมของระบบสุริยะเพื่อแสวงหาแร่ธาตุและทรัพยากร สถานที่ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสำหรับการปรับสภาพภูมิประเทศ

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

ขยายการดำเนินงานไปยังทุกมุมของระบบสุริยะเพื่อแสวงหาแร่ธาตุและทรัพยากร สถานที่ส่วนใหญ่ไม่เหมาะสำหรับการปรับสภาพภูมิประเทศ