Terraforming Mars : Turmoil

คุณสมบัติสินค้า:

ภาคเสริมของ Terraforming Mars โดยภาคนี้จะเพิ่มระบบสภาขึ้นมาทำให้มีเรื่องการเมืองเกี่ยวข้องด้วย

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

ภาคเสริมของ Terraforming Mars โดยภาคนี้จะเพิ่มระบบสภาขึ้นมาทำให้มีเรื่องการเมืองเกี่ยวข้องด้วย