The coding TH

คุณสมบัติสินค้า:

เกมไขรหัสลับของคู่แข่ง สวมบทเป็น Hacker เจาะข้อมูลรหัสลับให้ได้ โดยอาศัยการวิเคราะห์ตัวเลข ตัดข้อมูลออกให้ได้มากที่สุด จนสามารถรู้รหัสของคนอื่น

Share

เกมไขรหัสลับของคู่แข่ง สวมบทเป็น Hacker เจาะข้อมูลรหัสลับให้ได้ โดยอาศัยการวิเคราะห์ตัวเลข ตัดข้อมูลออกให้ได้มากที่สุด จนสามารถรู้รหัสของคนอื่น