Time stories

คุณสมบัติสินค้า:

เกมเล่าเรื่อง ผู้เล่นแต่ละคนมีอิสระที่จะให้ตัวละครของตนมี "บทบาท" ที่ลึกที่สุดเท่าที่พวกเขาต้องการ

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

เกมเล่าเรื่อง ผู้เล่นแต่ละคนมีอิสระที่จะให้ตัวละครของตนมี "บทบาท" ที่ลึกที่สุดเท่าที่พวกเขาต้องการ