Ultimate Werewolf Deluxe edition

คุณสมบัติสินค้า:

เกมบลัฟอย่างแววูฟ ถูกสร้างให้สมจริงขึ้นโดยเกม Ultimate Werewolf Legacy จะทำให้รู้่สึกว่าผู้เล่นทุกอยู่ อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันจริงๆ ทุกคนจะมีไดอารี่บอกเล่าเรื่องล่าวๆ ต่างๆในแต่ละคืน เกมนี้ยังคงมี ช่วงเวลากลางวัน และกลางคืนเหมือนเดิม หมาป่ายังคงตามล่า และฆ่าคนไปเรื่อย หลังกจากเล่นเสร็จทุกคนสามารถมาอ่านไดอารี่ที่ตัวเองและเพื่อนคนอื่นคิดเบาะแสได้ น่าสนุกใช่ไหมละ

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

เกมบลัฟอย่างแววูฟ ถูกสร้างให้สมจริงขึ้นโดยเกม Ultimate Werewolf Legacy จะทำให้รู้่สึกว่าผู้เล่นทุกอยู่ อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันจริงๆ ทุกคนจะมีไดอารี่บอกเล่าเรื่องล่าวๆ ต่างๆในแต่ละคืน เกมนี้ยังคงมี ช่วงเวลากลางวัน และกลางคืนเหมือนเดิม หมาป่ายังคงตามล่า และฆ่าคนไปเรื่อย หลังกจากเล่นเสร็จทุกคนสามารถมาอ่านไดอารี่ที่ตัวเองและเพื่อนคนอื่นคิดเบาะแสได้ น่าสนุกใช่ไหมละ