Vast the crystal caverns

คุณสมบัติสินค้า:

มังกรที่หลับไหลอยุ่ในเป็นระยะเวลานานหลายปีแล้ว ไม่ออกมา ถึงเวลาที่เหล่านักพจณภัยจะไปสำรวจกันว่าข้างในถ้ำมีอะไรซ่อนอยู่ ในเกมนี้ทุกคนสามารถเป็นบทบาทไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นอํศวิน กองทัพกอบลิน โคลอซซัส มังกร หรือแม้กระทั่งเป็่ยตัวภ้ำมังกร แต่คนจะม่ีเป้าหมายการชนะไม่เหมทอนกัน ใครทำเป้าหมายได้สำเร็จก่อนก็จะชนะเกม

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

มังกรที่หลับไหลอยุ่ในเป็นระยะเวลานานหลายปีแล้ว ไม่ออกมา ถึงเวลาที่เหล่านักพจณภัยจะไปสำรวจกันว่าข้างในถ้ำมีอะไรซ่อนอยู่ ในเกมนี้ทุกคนสามารถเป็นบทบาทไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นอํศวิน กองทัพกอบลิน โคลอซซัส มังกร หรือแม้กระทั่งเป็่ยตัวภ้ำมังกร แต่คนจะม่ีเป้าหมายการชนะไม่เหมทอนกัน ใครทำเป้าหมายได้สำเร็จก่อนก็จะชนะเกม