War of three kingdom

คุณสมบัติสินค้า:

เมื่อศึกสงครามถูกแบ่งฝั่งออกเป็นหลายๆ ฝ่าย ทั้งจักรพรรดิที่ต้องปราบกบฏและคนทรยศให้หมดสิ้น กบฏที่ต้องสังหารจักรพรรดิให้ได้ คนทรยศที่ต้องการอยู่รอดในศึกนี้เป็นคนสุดท้าย หรือภักดีที่คอยช่วยเหลือจักรพรรดิ แต่บทบาทของแต่ละคนจะถูกเก็บเป็นความลับไว้ จักรพรรดิจะต้องเชื่อใจใครถึงจะสามารถรับมือกับศึกในครั้งนี้ได้กันแน่

Share

เมื่อศึกสงครามถูกแบ่งฝั่งออกเป็นหลายๆ ฝ่าย ทั้งจักรพรรดิที่ต้องปราบกบฏและคนทรยศให้หมดสิ้น กบฏที่ต้องสังหารจักรพรรดิให้ได้ คนทรยศที่ต้องการอยู่รอดในศึกนี้เป็นคนสุดท้าย หรือภักดีที่คอยช่วยเหลือจักรพรรดิ แต่บทบาทของแต่ละคนจะถูกเก็บเป็นความลับไว้ จักรพรรดิจะต้องเชื่อใจใครถึงจะสามารถรับมือกับศึกในครั้งนี้ได้กันแน่