Whistle stop

คุณสมบัติสินค้า:

เมื่อเราต้องรับบทเป็นเจ้าของบริษัทรถไฟแห่งหนึ่งที่จะต้องสร้างรางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเมือง การวางแผนอันแยบยลจะทำให้เราสามารถสร้างรางรถไฟที่ดี ทำให้ได้รับชื่อเสียงกลับมาอย่างล้นหลาม แต่ว่าไม่ได้มีแค่บริษัทเราเพียงบริษัทเดียวนะสิ เราต้องแข่งกับบริษัทอื่นเพื่อเป็นหนึ่งแห่งการสร้างรางรถไฟของประเทศนี้ให้ได้

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

เมื่อเราต้องรับบทเป็นเจ้าของบริษัทรถไฟแห่งหนึ่งที่จะต้องสร้างรางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเมือง การวางแผนอันแยบยลจะทำให้เราสามารถสร้างรางรถไฟที่ดี ทำให้ได้รับชื่อเสียงกลับมาอย่างล้นหลาม แต่ว่าไม่ได้มีแค่บริษัทเราเพียงบริษัทเดียวนะสิ เราต้องแข่งกับบริษัทอื่นเพื่อเป็นหนึ่งแห่งการสร้างรางรถไฟของประเทศนี้ให้ได้