insider TH

คุณสมบัติสินค้า:

ในหมู่ของพวกเรา มี "insider" แฝงอยู่ มาดูกันว่าเหล่าคนธรรมดาจะสามารถจับตัว insider ขณะใบ้คำได้ไหม ? เพราะนอกจาก master แล้ว มีเพียงแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่ล่วงรู้ถึงคำใบ้ที่แท้จริงและต้องพยายามชักนำทุกคนให้ทำตามที่เขาต้องการ

หมวดหมู่ : บอร์ดเกม

Share

ในหมู่ของพวกเรา มี "insider" แฝงอยู่ มาดูกันว่าเหล่าคนธรรมดาจะสามารถจับตัว insider ขณะใบ้คำได้ไหม ? เพราะนอกจาก master แล้ว มีเพียงแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่ล่วงรู้ถึงคำใบ้ที่แท้จริงและต้องพยายามชักนำทุกคนให้ทำตามที่เขาต้องการ