Ticket To Ride : Germany

คุณสมบัติสินค้า:

เกมต่อรถไฟภาคใหม่ ตะลุยดินแดนประเทศเยอรมนี ให้เราได้เดินทางไปยังที่ต่างๆ ของเยอรมนี พร้อมกับระบบการเล่นใหม่ๆ ที่เพิ่มความท้าทายมากยิ่งขึ้น

หมวดหมู่ : Board Games

Share