Exploding Kitten กล่องดำ

หมวดหมู่ : Board Games

Share

จำนวนผู้เล่น : 2-5 คน


ระยะเวลาการเล่น : ประมาณ 15 นาที

เหมาะสำหรับอายุ : 7 ปีขึ้นไป