Dead of winter long night

หมวดหมู่ : Board Games

Share

จำนวนผู้เล่น : 2-5 คน


ระยะเวลาการเล่น : ประมาณ 60-120 นาที

เหมาะสำหรับอายุ : 14 ปีขึ้นไป