Small World: Underground

หมวดหมู่ : Board Games

Share

จำนวนผู้เล่น : 2-5 คน

ระยะเวลาการเล่น : ประมาณ 40-80 นาที

เหมาะสำหรับอายุ : 8 ปีขึ้นไป