Good cop Bad Cop

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Board Games

Share

จำนวนผู้เล่น : 4-8 คน

ระยะเวลาการเล่น : ประมาณ 10-20 นาที

เหมาะสำหรับอายุ : 12 ปีขึ้นไป