Rumble in the dungeon

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Board Games

Share

จำนวนผู้เล่น : 3-6 คน

ระยะเวลาการเล่น : ประมาณ 20 นาที

เหมาะสำหรับอายุ : 8 ปีขึ้นไป