Champions of Midgard

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Board Games

Share

จำนวนผู้เล่น : 2-4 คน

ระยะเวลาการเล่น : ประมาณ 60-90 นาที

เหมาะสำหรับอายุ : 10 ปีขึ้นไป