Architect Expension Age of Artisans

Attribute:

ครั้งนี้เหล่าสถาปนิกจาก Architect of the West Kingdom กลับมาอีกครั้งกับภาระงานที่ต่างไปจากเดิม มีตัวละครมากขึ้น รวมถึงการ์ดใหม่มากมาย

Categories : Boardgames

Share