Barenpark TH

Attribute:

เกมน่ารักธีมสร้างสวนหมีจากค่ายลานละเล่น โดยเราจะมาสร้างสวนหมีแข่งกัน โดยมีหมี โดยในสวนหมีของเราจะต้องมีพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ กรงหมี อนุสาวรีย์หมี แม่น้ำ สนามเด็กเล่น ห้องน้ำ โดยที่เราจะจัดวางพื้นที่ต่างๆไว้ตรงไหนก็ได้ ตามที่ใจเราต้องการ และเก็บแต้มจากบริเวณต่างๆที่เราสร้างได้ ใครสามารถเก็บแต้มได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ

Categories : Boardgames

Share