Colt Express

Attribute:

เมื่อรถไฟที่บรรทุกของมีค่า นักล่าอย่างเราจะปล่อยผ่านไปได้อย่างไร ซึ่งในเกมนี้เราจะรับบทเป็นโจรปล้นรถไฟ แต่ความยากคือเราไม่ได้เป็นเพียงคนเดียวที่ต้องการของมีค่าเหล่านั้น เป้าหมายของเกมนี้ก็คือการปล้นเงินออกจากรถไฟให้ได้มากที่สุดจึงจะได้เป็นผู้ชนะ

Categories : Boardgames

Share