Coup

Attribute:

“ทำการใหญ่ ใจต้องนิ่ง” กับ 5 บทบาทสุดเหี้ยม ไม่ว่าจะเป็น Duke assassin captain ambassador และ contessa ซึ่งแต่ละคนต้องส่งลูกน้องไปทำการปฏิวัติแบบเงียบๆ ไม่ให้ใครรู้ว่าเราเป็นอะไร และพอสะสมอำนาจเพียงพอ จึงทำการปฏิวัติเพื่อยึดอำนาจคนอื่น สุดท้ายใครที่ยังคงเหลืออำนาจก็จะเป็นผู้ชนะ เป็นอีกเกมที่จะมาเป็นคนดีไม่ได้ ต้องมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ และยิ่งมีเพื่อนที่เขี้ยวลากดินจะทำให้ความสนุกเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยค่า เกมง่าย จบเร็ว สนุก ขำจนกรามค้าง

Categories : Boardgames

Share