Dragon Boats

Attribute:

ตามความเชื่อจีน มังกรเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานที่เป็นสิริมงคลอย่างมาก ในเกมนี้ เราจะต้องสร้างฟาร์ม ค้าขายจนสามารถใช้เรือมังกรข้ามทะเลอันกว้างใหญ่มหาศาลไปยังเกาะลึกลับให้สำเร็จ

Categories : Boardgames

Share