Everdell TH

Attribute:

Everdell เกมสร้างอาณาจักรในดินแดนมหัศจรรย์ของชาวกริสเตอร์ตัวน้อย เก็บทรัพยากร ทำแอ็กชันต่างๆ แข่งกัน ใครกันนะ จะสามารถสร้างเมืองที่สวยงามนี้ได้ก่อนคนอื่น

Categories : Boardgames

Share