Game of Thrones 2nd Edition

Attribute:

สายซีรีส์ ห้ามพลาดเด็ดขาด เป็นการจำลองเหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆ จากซีรีส์สุดฮิตมาให้เราได้ห้ำหั่นกันในรูปแบบบอร์ดเกม อำนาจในมือคือสิ่งสำคัญในการอยู่รอด ใครจะสามารถแผ่อำนาจเหนือผู้อื่นได้มากกว่า ใครจะได้ครองบัลลังก์เหล็กกันแน่

Categories : Boardgames

Share