Good cop bad cop

Attribute:

เกมนี้เราจะต้องมาเป็นเหล่าตำรวจที่จะต้องจับหัวหน้าแก๊งอาชญากรให้ได้ แต่ว่าเพื่อนตำรวจของเราอาจจะไม่ใช่ตำรวจดีเสมอไป เราต้องระวังและไม่เชื่อใจใครจนกว่าเช๊คให้แน่ใจซะก่อน

Categories : Boardgames

Share