Kakerlaken Tanz

Attribute:

เกมที่คุณต้องตั้งสติทุกครั้งก่อนเล่น เพราะทุกครั้งที่ลงการ์ด จะต้องพูดชื่อท่าพร้อมเต้นออกมาให้ถูกต้อง !

Categories : Boardgames

Share