Machi koro TH

Attribute:

ขอต้อนรับเข้าสู่เมืองมาชิโคโระ และยินดีด้วย! คุณเพิ่งจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าการคนใหม่ประจำเมือง แต่โชคร้ายไปเสียนิดที่ชาวเมืองนั้นต้องการเรียกร้องหลายสิ่งหลายอย่าง คุณจะต้องพัฒนาเมืองของคุณให้กลายเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้ได้

Categories : Boardgames

Share