Majesty: For the Realm

Attribute:

เกมนี้เรารับบทเป็นขุนนางที่ร่ำรวย เราจะมาช่วยอาณาจักรให้อยู่รอด โดยการจ้างคนมาทำหน้าที่ต่างๆในเมือง ไม่ว่าจะเป็นทหาร เป็นชาวนา ใครที่กำลังนำอยู่ในด้านใดก็จะได้แต้มด้านนั้นไป ทำคอมโบกับพื้นที่ต่างๆ

Categories : Boardgames

Share