Patchwork TH

Attribute:

เราจะมาแข่งกันทำผ้าผื่นใหญ่จากเศษผ้ากัน ความสนุกของเกมนี้สามารถเล่นได้ 2 คนเท่านั้น เพราะฉะนั้นเกมนี้ ออกแบบมาเพื่อเล่น 2 คนโดยเฉพาะจึงสนุกสำหรับ 2 คน เกมนี้เราจะนำเศษผ้าที่ตัวเศษผ้าจะเป็นแบบ Puzzle มาต่อ ตอนจบเกมใครได้แต้มเยอะสุดคนนั้นชนะ

Categories : Boardgames

Share