Rummikub

Attribute:

หากว่าคุณเป็นแฟนเกม Rummy ล่ะก็เกมนี้พลาดไม่ได้เลย เป็นเกมที่ต้องใช้สมองในการแยกสีและตัวเลข ใครหมดมือก่อนเป็นผู้ชนะ !

Categories : Boardgames

Share