Rush hour shift

Attribute:

เป็นเกม Puzzle ลานจอดรถสุดฮิต แต่คร่าวนี้เป็นเกม 2 คน เราต้องแข่งกันเอารถไปอีกฝั่งให้ได้ ต้องคอยหลีกรถที่จอดอยุ่ แล้วคอยเอารถกันเพื่อนด้วย

Categories : Boardgames

Share